W Suwałkach ociepliliśmy taras zamknięto-komórkową pianką twardą będącą doskonałą hydro i termoizolacją.